Novinky

Zmena tel. čísla nahlasovania porúch a zákazníckej podpory
Ku dňu 10.4.2011 bude zrušené tlf. číslo 0902-387 378, z tohto dôvodu v prípade porúch volajte 0948- 12 33 55 .

Upozornenie pre neplatičov
Oznamujeme našim aktuálnym aj bývalým zákazníkom, ktorí majú nevyrovnané záväzky voči našej spoločnosti,
aby ich čo najskôr vyrovnali ( pouhrádzali faktúry po splatnosti), pretože všetky nevyrovnané pohľadávky
postúpime exekútorskej firme, ktorá ich bude následne vymáhať s poplatkami a úrokmi z omeškania.

Služba "Nočný surfer"

Chcete mať v časoch medzi 01:00 do 07:00 vyššiu rýchlosť?
Táto doplnková služba ku každému paušálu je určena presne pre Vás od 5€ mesačne.
Zákazníci v bytovkách, ktoré su pripojené na optický kábel môžu dosiahnuť rýchlosť až 100Mbit/s.
Ako to funguje?
Jednoducho!
Zákazník, ktorí si za túto službu priplatí nebude mať v čase medzi 01:00 do 07:00 vôbec obmedzovanú rýchlosť sťahovania.
Maximálna rýchlosť, ktorú bude môcť dosiahnuť je 100Mbit/s, tá bude závisieť od technológie akou je pripojený a aká je voľná
internetová linka ( v noci je spravidla vyťaženosť linky cca 5 max 10% kapacity) .

Internet v Hronseku

Rozšírili sme ponuku nášho pripojenia do Internetu aj do obce Hronsek

Pokládka optických chráničiek na sídlisku Zvolen Západ
K bytovým domom sme položili optické chráničky, kde sme zaviedli optické káble.
Záložné okruhy sú riešené Gigabitovým metalickým spojom.

Copyright (c) 2010 JUPO Vsetky prava vyhradene