Najčastejšie otázky, ktoré nám kladú zákazníci
Nastavenie e-mail chránky


Čo je to Agregácia ?


Agregácia znamená zdieľanie prenosového pásma určitým počtom užívateľov, čo spôsobuje pri silnejšom zaťažení linky pokles ich prenosovej rýchlosti.
Užívatelia majú vyhradené vlastné prenosové pásmo, ktoré plne postačuje pre štandardné využívanie prístupu do siete internet.
Preto pri bežnej prevádzke, pri ktorej všetci užívatelia nevyužívajú v rovnakom okamihu sieť na plnú kapacitu nedochádza k výraznejšiemu znižovaniu rýchlosti.
Ak sa však v jednom časovom okamihu pripojí do siete väčší počet užívateľov s vyššími nárokmi na prenos dát, pásmo sa zaplní a prenos bude pomalší.

Hypoteticky možno uviesť: v prípade, že by všetci užívatelia, ktorí zdieľajú širku pásma aktívne sťahovali v jednom okamihu dáta z internetu bude ich priemerná prenosová rýchlosť pri agregácii 1:40 a v prenosovom pásme 10Mbit/s predstavovať 250 kbit/s (pri agregácií 1:20 to bude 512 kbit/s).
Avšak pravdepodobnosť, že by všetci užívatelia v jednom okamihu sťahovali naraz dáta je nízka, preto pokles maximálnej prenosovej rýchlosti na uvedené hodnoty je málo pravdepodobná.

Prečo sa používa agregácia?

Agregáciu uplatňujú poskytovatelia aby mohli ponúkať programy za cenu nižšiu ako je cena neagregovaných /garantované pásma/ programov.
Ceny by boli vysoké a pre bežných zákazníkov nedosiahnuteľné.

Čo je to router alebo smerovač?


Je to zariadenie, ktoré oddeluje vnútornú sieť zákazníka od siete providera.
V praxi to znamená, že všetky počítače na vnútornej/LAN strana/ strane Routra sú "skryté" za ním.
Teda provider "vidí" LEN Router /WAN strana/, to čo je za ním už nie.

Čo je to rýchlosť pripojenia a ako sa meria?

Jednotkou informácie používanou v počítačovom svete je 1 bit.
Z praktických dôvodov sa združujú do väčších celkov – do slabík, alebo bajtov (po anglicky byte). Jeden bajt (byte) = 8 bitov.
Rýchlosť pripojenia na internet na meria v bitoch za sekundu alebo v násobkoch. Napríklad 512 kbit/s (kilobitov za sekundu).
Pri sťahovaní dát vo Windowse sa v okne zobrazuje väčšinou informácia v bajtoch za sekundu alebo v násobkoch. Teda napríklad 128KB/s = 8 x 16kbit/s .
Táto rýchlosť je maximálna, ktorá sa dá pri prenose teoreticky dosiahnuť.
V reálnom prenose sa nikdy nedosiahne, lebo spolu s užitočnými informáciami vaše programy prenášajú aj riadiace informácie, ktoré rýchlosť mierne znižujú.
Ďalším faktorom rýchlosti je aj agregácia.

Čo je to download rýchlosť, upload rýchlosť?

Väčšinou sa udáva vo formáte 1024/256 kbps, prípadne v Mbps (1024 kbps = 1Mbps..atd).
V tomto prípade download rýchlosť, 1024kbps, je tá, ktorou sťahujete smerom k sebe (prezeranie web stránok, sťahovanie software, prijímanie e-mailov, pozeranie živého vysielania TV, ICQ, telefonovanie napr. cez Skype), 256kbps je smerom od Vás (posielanie správ, odosielanie ..).

Copyright (c) 2010 JUPO Vsetky prava vyhradene