Cenník mesačných programov a služieb - Tarifa


Zriaďovací poplatok v bytovkách - 26€
Zriaďovací poplatok pre rodinné domy (individuálne pripojenie) - po obhliadke
Obhliadky miesta inštalácie sú zdarma


K zriaďovaciemu poplatku sa ešte priratáva UTP kábel a konektory RJ45
podľa použitého počtu kusov a dĺžky kábla v byte zákazníka (vo väčšine prípadov nepresiahne táto položka 5€).

Pokiaľ chcete pripojiť viac počítačov, resp. "internetovať bezdrôtovo", je potrebné si zaobstarať Wifi router,
ktorý vám umožní pripojiť viac počítačov.

Zákazník si ho môže sám kúpiť v obchode, alebo cez nás. Ceny wifi routrov začínajú v cenách od cca 22Euro.
Ak si Zákazník wifi router chce sám zaobstarať odporúčame aby sa s nami poradil, aby sa nestalo, že kúpi napríklad DSL router,
ktorý sa nedá použiť na pripojenie do siete internet cez našu spoločnosť.
Router musí mať 10/100Mbit Ethernetové rozhranie na WAN porte - do tohto portu sa pripája ethernet kábel, ktorý privedieme k zákazníkovi.


V cene mesačného poplatku je zahrnuté:
 • 1x neverejná, alebo verejná statická IP adresa /podla požiadaviek zákazníka/
 • 2x e-mail adresa v tvare
 • Prístup na fakturačný systém
 • Elektronická faktúra
 • Prístup na klientský systém

 • Pri platbe na pol roka vopred, je jeden mesiac grátis. Platí sa 5x paušál.

  Program
  Download
  Maximálna rýchlosť
  Download
  Minimálna rýchlosť
  Upload
  Cena € mesačne
  bez viazanosti
  12 mesačná viazanosť
  18 mesačná viazanosť
  Cena za 1 mesiac LEN pri polročnej platbe vopred
  Hit
  10Mbit/s
  250kbps
  512kbps
  16,60
  14,95
  13,28
  11,07
  Hit +
  11Mbit/s
  275kbps
  640kbps
  17,94
  15,74
  13,99
  11,66
  Doma
  12Mbit/s
  400kbps
  640kbps
  19,92
  18,28
  16,60
  13,83
  Klasik
  13Mbit/s
  430kbps
  1Mbit/s
  20,94
  19,24
  17,50
  14,58
  Profi
  15Mbit/s
  750kbps
  1Mbit/s
  24,91
  23,24
  21,58
  17,98
  Maxi
  18Mbit/s
  1.8Mbit/s
  2Mbit/s
  28,21
  26,56
  24,91
  20,76

  Programy Opto1, Opto2, Opto3, Opto4 môžu využiť len zákazníci v bytových domoch:
 • Zvolen sídlisko Západ - Nográdyho 716 a 563, D. Ertla 1450 vchody 1 3 5 7 9 11, Strážska cesta 722 vchody 13 a 9
  Nográdyho 561 vchody 2 až 14, D. Ertla 1371 vchody 2 4 6 8, Nográdyho 1373 vchody 15 13 11 , ul. 1. mája, 9. mája

  Programy Opto1 môžu využiť len zákazníci v bytových domoch:
 • Sliač - Rybárska 291/11-29, Sekier - Gen. Svobodu 1972/19

 • Program
  Download
  Maximálna rýchlosť
  Download
  Minimálna rýchlosť
  Upload
  Cena € mesačne
  bez viazanosti
  12 mesačná viazanosť
  18 mesačná viazanosť
  Cena za 1 mesiac LEN pri polročnej platbe vopred
  Opto1
  32Mbit/s
  800kbps
  2Mbit/s
  16,60
  14,95
  13,28
  11.07
  Opto2
  40Mbit/s
  1Mbit/s
  2Mbit/s
  20
  19
  16,60
  13,83
  Opto3
  60Mbit/s
  2Mbit/s
  4Mbit/s
  30
  28
  25
  20,83
  Opto4
  100Mbit/s
  3.3Mbit/s
  5Mbit/s
  40
  38
  36
  30


  Všetky programy sú časovo a dátovo neobmedzené

  Uvedené rýchlosti sú maximálne, linky nie su garantované.
  Aktuálna rýchlosť zákazníka závisí od vyťaženia v danom pásme /agregácia/.
  Maximálna rýchlosť je závislá od technológie, ktorou je zákazník pripojený a od zvoleného programu.


  Poskytovateľ nepoužíva opatrenia na riadenie prevázky, ktoré by mohli vplývat na kvalitu služieb prístupu k internetu, na súkromie koncových užívateľov a na ochranu ich osobných údajov.

  Poskytovateľ neponúka iné služby, ktoré by mohli v praxi vplývať na služby prístupu do siete internet.
  Poskytovatel ponúka len službu prístupu do siete internet.

  Nápravne prostriedky:

  Poskytovateľ sa neustále snaží zlepšovať kvalitu svojej siete, služieb a snaží sa zvyšovat minimalnu rýchlosť.
  Ak Užívateľ nie je spokojný s kvalitou služieb a rýchlosti prístupu do siete internet, je oprávnený požiadať Poskytovateľa :
  - o napravu výkonnosti a kvality poskytovanej služby
  - o zníženie ceny za poskytovanu službu
  - o predčasne ukončenie Zmluvy bez sankcií

  Osvedčené postupy na vybavovanie stažností na kvalitu poskytovanej služby
  Zvyčajná lehota na vybavenie stažnosti je 7 dní, maximálna lehota je 30 dní. V prípade stažnosti zisťujeme či je v poriadku prístupovy bod, sieťová infraštruktúra /switche, routre/, koncové zariadenie u uživateľa (Wifi prijímacie zariadenie, Router, PC), vytaženie downloadu, uploadu a časy kedy mal Užívateľ problém.
  Uživateľ je informovaný o vybavení sťažnosti telefonátom, SMS správou, prípadne emailom.

  Oznamovanie vzniknutých Porúch a nedostatočnej kvality poskytovanej Služby
  Vznik akýchkoľvek Porúch a nedostatočnú kvalitu poskytovanej Služby môže Užívateľ nahlásiť :
  - počas týždňa v čase od 9.00 do 17.00hod. na tel. čísle ( 0948-123355 ),
  - prípadne na e-mailovej adrese : poruchy@jupo.sk ,
  - SMS správou v tvare "meno_priezvisko, adresa, popis_problemu" na číslo uvedené vyššie
  - Osobne v sídle Poskytovateľa
  - Písomne poštou
  Plánované výpadky su uvedené na stránke www.jupo.sk , čast "Upozornenia/oznamy"

  Údaje o rýchlostiach služby pripojenia k internetu majú nasledujúci význam:
  a) Proklamovaná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Poskytovateľ používa vo svojich komerčných komunikáciách, vrátane inzerovania a marketingu v súvislosti s propagovaním ponúk služieb prístupu k internetu, a vrátane uvádzania parametrov služieb v Cenníku (Tarife) a Zmluve.
  Ak nie je pri údaji o rýchlosti pripojenia jednoznačne uvedené, o akú rýchlosť sa jedná, ide o Proklamovanú rýchlosť. Ak nie je stanovené inak, Proklamovaná rýchlosť je totožná s Maximálnou rýchlosťou.
  b) Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne, a to v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod.
  c) Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú bude mať Účastník k dispozícii
  1. pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označované ako garant. a pod.) - na úrovni minimálne 90% z Maximálnej rýchlosti počas minimálne 90% z každého súvislého 4-hodinovéhointervalu,
  2. pri ostatných pripojeniach - na úrovni minimálne 60% z Maximálnej rýchlosti počas minimálne 60% z každého súvislého 24-hodinového intervalu.
  d) Minimálna rýchlosť je rýchlosť, ktorá je:
  1. pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označované ako garantované a pod.) - 80% z Maximálnej rýchlosti,
  2. pri ostatných pripojeniach - 2.5 % z Maximálnej rýchlosti.
 • Pri poskytovaní služby môže dochádzať k odchýlkam od Proklamovanej rýchlosti. Pokiaľ služba dosahuje Maximálnu rýchlosť, Bežne dostupnú rýchlosť a Minimálnu rýchlosť, nejedná sa o vadu Služby.
  Účastník by mal možnosť odchýlky od Proklamovanej rýchlosti zohľadniť pri výbere služby a zvoliť si takú službu, pri ktorej povolená odchýlka od Proklamovanej rýchlosti nebude predstavovať prekážku pre využívanie a poskytovanie aplikácií a služieb prostredníctvom služby.
 • Poskytovateľ Účastníka týmto informuje, že v prípade zníženia rýchlosti služby:
  a) na prenesenie súborov a načítanie webových stránok bude potrebný dlhší čas,
  b) pri streamovacích video službách môže byť znížená kvalita videa, prenos môže byť prerušovaný či inak sťažený, funkčnosť špeciálnych aplikácií a služieb, vyžadujúcich určitú rýchlosť pripojenia, môže byť obmedzená.

  Ak máte záujem o iné rýchlosti, symetrické, garantované linky, resp. ste regionálny poskytovateľ internetu a
  chcete od nás nakupovať konektivitu, neváhajte nás konktaktovať a pripravíme Vám cenovú ponuku

  Dostupnosť:
  Možnosť zriadenia služby si môžete overiť na telefonicky, alebo emailom na kontaktoch uvedených na http://www.jupo.sk/web/page.php?page=contact.

 • Iné poplatky
  UTP kábel
  0,42 €/meter
  RJ45 koncovka
  0,3 €/ks
  Vyhotovenie kópie Zmluvy o pripojení
  3,32 €
  Oneskorenie platby do 14 dní po splatnosti
  2 €
  Oneskorenie platby nad 14 dní po splatnosti
  2,37 €
  Vyhotovenie kópie faktúry
  1,66 €
  Spätné znovupripojenie po odpojení (z dôvodu neplatenia faktúr)
  8 €
  Zvýšenie uploadu o 1Mbit/s
  4 €/mesiac
  Spätné znovupripojenie po odpojení
  3.32 €
  Servisný zásah -inštalácia, odvírovanie, preseknutý kábel, nastavenie Windows....
  12 € /hod
  Neoprávnený servisný výjazd
  12 €
  Cena odoslanej SMS správy z http://sms.jupo.sk na čísla Orange, T-mobile, O2
  0,06 € /SMS


  Všetky ceny sú vrátane 20% DPH.

  Cenník je platný od 15.4.2017.

  Mesačné poplatky sú pravidelne opakujúce sa poplatky, fakturované vo faktúre za aktuálne zúčtovacie obdobie.
  Zúčtovacie obdobie je obdobie: od prvého dňa do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

  Týmto Cenníkom sa odo dňa jeho účinnosti ruší platnosť a záväznosť predchádzajúceho cenníka, pokiaľ nie je s účastníkom
  dohodnuté alebo v tomto Cenníku uvedené inak. Tento Cenník zahŕňa iba tie účastnícke programy služieb vrátane
  štruktúry ich služieb, spôsobu a podmienok spoplatňovania, ktoré si účastník môže aktivovať počas jeho platnosti.
  Spôsob a podmienky spoplatňovania tých účastníckych mesačných programov vrátane štruktúry ich služieb, ktoré
  spoločnosť JUPO spol. s r.o. v súčasnosti poskytuje, ale neumožňuje už ich aktiváciu účastníkovi, sa riadia tým predchádzajúcim
  platným cenníkom služieb spoločnosti JUPO spol. s r.o., Cenníkom mesačných programov a služieb, ktorý ako posledný
  upravoval daný účastnícky program služieb.


  Copyright (c) 2010 JUPO Vsetky prava vyhradene